วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training
การสร้างความพึงพอใจในการฝึก
ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเป็นปัจจัยในการในการดำรงชีวิต และป้องกันความเจ็บไข่ได้ป่วย แม้เราจะอายุมากขึ้นก็ตาม แต่จะมีอายุมากอย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่หวังผลเลิศเลอใดๆ
ในการฝึกขอให้เรามีความสุขในการฝึก เป็นความสุขเล็กๆ อย่างหนึ่ง โดยอาศัยความสม่ำเสมอเป็นหลัก ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุขในการฝึกเถิด
How to satisfy the training
You must care your body. Without the body, the mind cannot stand too. This is the reason why do we need to do more exercises for healthy in order to live well and avoid sickness. Although we are older, we are still healthy. We do not expect any perfection. We just need to be happy with the training. The key is consistent training. And, we hope that all of you will be happy with your training too.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...