วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าแมงป่อง Scorpion pose


ท่าแมงป่องเป็นท่าต่อเนื่องจากศีรษะอาสนะ ผลดี ช่วยต้นแขนแข็งแรง และผลดีต่างๆ เหมือน
ท่าศีรษะอาสนะ
Scorpion pose
You can do this pose continuously from supported headstand pose.
Benefit ; Strengthen your upper arms. Other benefits like doing supported headstand pose.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...