วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

yoga ( thailand ) โยคะวิทยาทาน


                            พ.ศ.2551
                      โยคะวิทยาทานไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...