วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training
การสร้างความพึงพอใจในการฝึก
ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเป็นปัจจัยในการในการดำรงชีวิต และป้องกันความเจ็บไข่ได้ป่วย แม้เราจะอายุมากขึ้นก็ตาม แต่จะมีอายุมากอย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่หวังผลเลิศเลอใดๆ
ในการฝึกขอให้เรามีความสุขในการฝึก เป็นความสุขเล็กๆ อย่างหนึ่ง โดยอาศัยความสม่ำเสมอเป็นหลัก ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุขในการฝึกเถิด
How to satisfy the training
You must care your body. Without the body, the mind cannot stand too. This is the reason why do we need to do more exercises for healthy in order to live well and avoid sickness. Although we are older, we are still healthy. We do not expect any perfection. We just need to be happy with the training. The key is consistent training. And, we hope that all of you will be happy with your training too.

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

yoga ( thailand ) โยคะวิทยาทาน


                            พ.ศ.2551
                      โยคะวิทยาทานท่าไหว้พระอาทิตย์ Salute the sun pose


ท่าไหว้พระอาทิตย์
เป็นท่าครูในการฝึก โยคีผู้ฝึกแต่โบราณกาลนั้น ใช้ท่านี้เป็นการคารวะ
ดวงอาทิตย์ เริ่มต้นจากท่าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
( หมายเหตุ หายใจออก ก้มตัว หายใจเข้ายืดตัว )
ผลดี ท่านี้แทบจะได้ทุกสัดส่วนของร่างกาย
Salute the sun pose
This is the master pose. A yogi in the ancient time, used the pose to respect the sun. Begin with picture 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 respectively.
Note : Do exhalation with bending your body.
Do inhalation with stretching your body.
Benefit ; good for all of your body.


ท่าบริหารต้นขา Thigh exercisingท่าบริหารต้นขา
ท่านี้เป็นท่าที่ง่ายพอสมควรในการบริหาร เริ่มจากการยืนแยกขาทั้งสองข้างออกจากกันให้กว้างพอสมควร แล้วเฉียงตัวไปด้านซ้ายมือทั้งสองประสานไว้เหนือหัวเข่า
แล้วสลับท่า เฉียงตัวไปด้านขวามือทั้งสองประสานไว้เหนือหัวเข่า

Thigh exercisingThis is the easy one to do. Begins with standing and spreading out both legs for suitable width. Lean the body to the left. Puts your hands together above your knee. Then, do like this, but in the opposite side.

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่านวดแผ่นหลัง Back massaging pose

ท่านวดแผ่นหลังท่านี้เป็นการนวดคลึงแผ่นหลัง ที่เกิดอาการตึงของแผ่นหลัง ช่วยคลายเส้นได้ดี

Back massaging pose
This is back massaging. If can relieve your back tension and body stress.

ท่าศีรษะจรดเข่า Head touching knee


ท่าศีรษะจรดเข่า1. ระบายลมหายใจออกพร้อมกับก้มตัวมาด้านหน้าช้าๆ จนกระทั้งศีรษะจรดเข่า
2. มือทั้งสอง 2 ข้างไปจับที่ปลายเท้า อยู่ในท่านี้ ประมาณ 10 – 20 วินาที
3. ค่อยๆ ยกลำตัวขึ้น แล้วนอนราบกับพื้น ฝึกซ้ำ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย
ผลดี แก้อาการท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะ
ช่วยยืดกล้ามเนื้อขา และหลังได้เป็นอย่างดี เพิ่มช่วยความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

Head touching knee1. Do exhalation and bend your body into the front slowly till your head touch with your knee.
2. Put your hand on the feet. Remain in this pose for 10-20 seconds.
3. Move your body up and then lie up on the floor. Do it at least 3 times.
Benefit ;Stimulate abdominal organs. Stretch your leg and back muscle. Increase strength of abdominal muscle.

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 2 Supported shoulderstand pose type 2ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 2เป็นท่าต่อเนื่องจากท่ายืนด้วยไหล่ 1.เริ่มจากลดมือลงมาแตะที่หัวเข่าให้ท่านดูรูปที่ 1 เป็นตัวอย่าง
ปลายเท้าทั้งสองชี้ไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา เมื่ออยู่ในท่าพอจนชำนานลดมือลงมาอยู่ในท่าไหว้ ในท่านี้กำหนดลมหายใจเข้าออกปกติ อยู่ในท่านี้ประมาณ 20 – 30 วินาที หรือมากกว่า ตามความชำนานของผู้ฝึก ผลดี เหมือนท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1

Supported shoulderstand pose type 2You can do this pose continuously from supported shoulderstand pose type 1. Try to put your feet to 45° forward. If you can do this well, you can put your hands together in salute. In this pose, try to breath normally. Remain in this pose for 20-30 seconds or more depend on your skill.

Benefit ;calms the brain and help relieve stress and mild depression. Reduce muscle stress of legs and back. Help to slow down the old.

ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1 Supported shoulderstand pose type 1ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1นอนราบกับพื้นยกลำตัวขึ้นให้ปลายเท้าชี้ขึ้นฟ้าแขนทั้งสองยันลำตัวไว้
ให้ดูรูปที่ 1 เมื่อท่านฝึกจนชำนานแล้ว ท่านสามารถฝึกพลิกแผลง
ให้เหมือนรูปที่ 2.ได้ อยู่ในท่านี้ 20 – 30 วินาทีหรือมากกว่านั้น
แล้วแต่กำลังของท่านผู้ฝึก
ผลดี ให้เลือดไหลเลี้ยงสมองมากขึ้น ทำให้ความจำดีขึ้น
ลดความเครียดและช่วยให้จิตใจสงบ ลดความตึงของกล้ามเนื้อขาและหลัง
และช่วยชะลอความชรา

Supported shoulderstand pose type 1
Lie your body on the floor. Life your body up. Try to straighten you legs to the sky. Put your arms to support (see picture 1). If you practice more, you can do it like in picture 2. Remain in this pose for 20-30 seconds or more depend on your skill.
Benefit ; Calms the brain and help relieve stress and mild depression. Reduce muscle stress of legs and back. Help to slow down the old.

ท่าแมงป่อง Scorpion pose


ท่าแมงป่องเป็นท่าต่อเนื่องจากศีรษะอาสนะ ผลดี ช่วยต้นแขนแข็งแรง และผลดีต่างๆ เหมือน
ท่าศีรษะอาสนะ
Scorpion pose
You can do this pose continuously from supported headstand pose.
Benefit ; Strengthen your upper arms. Other benefits like doing supported headstand pose.

ท่าศีรษะอาสนะ Supported headstand poseท่าศีรษะอาสนะ
ในการฝึกให้ท่านดูตามรูป
เริ่มจากรูปที่ 1 แล้วค่อยๆ ดีดขาขึ้น เหมือนรูปที่ 2 พยุงตัวสักพัก แล้วชี้ขาตรงเหมือนรูปที่ 3.
ท่านที่ฝึกใหม่ให้เริ่มฝึกกับผนังกำแพงหรือข้างฝาก็ได้ แล้วค่อยพยายามไปเรื่อยๆ
ท่านก็ชำนานไปเอง
ผลดี ช่วยบรรเทาโรคไมเกรน ความจำเสื่อม ไส้เลื่อน ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย


Supported headstand pose
Begins with the first picture. Then, move your legs up like in the second picture. And then, move your legs up to the sky like in the last picture. For the new one, should do this with wall. It will be easier for you. It you do it for a period of time, you could do it by yourself.

Benefit ; Prevents migraine, rupture. Relaxes your mind.


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าเสา Pillar pose


ท่าเสา
1. นั่งคุกเข่าลงแล้วก้มตัวลงศีรษะแตะกับพื้นมือทั้งสองประสานท้ายทอยแล้วปลายเท้าทั้งยันขึ้น ให้ดูรูปภาพประกอบไปด้วย
ผลดี แก้อาการปวดหัว อาการอ่อนเพลีย
Pillar pose
Kneel and bend forward. Try to put your head to touch the floor. Clasp one’s hands at your occiput. More your feet to put your body up (see picture).

Benefit ; Prevent headache and tired.

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...