วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าดอกบัว Lotus pose

ท่าดอกบัว
ท่านี้เหมาะแก่การฝึกปราณยาม นั่งพนมมือในท่าขัดสมาธิเพชรกำหนดลมหายใจเข้าออก
หายใจเข้ารู้ลมหายใจ หายใจออกรู้ลมหายใจ ท่านี้ช่วยให้จิตสงบ มีพลัง

Lotus poseThis pose is suitable for practicing a power of mind. Sit and put the hand together in salute. Concentrate in inhalation and exhalation. It helps you to calm and feel powerful.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...