วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าแมงป่อง Scorpion pose


ท่าแมงป่อง
เป็นท่าต่อเนื่องจากศีรษะอาสนะ ผลดี ช่วยต้นแขนแข็งแรง และผลดีต่างๆ เหมือน
ท่าศีรษะอาสนะ
Scorpion pose
You can do this pose continuously from supported headstand pose.
Benefit ; Strengthen your upper arms. Other benefits like doing supported headstand pose.

ไม่มีความคิดเห็น: