วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1 Supported shoulderstand pose type 1ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1นอนราบกับพื้นยกลำตัวขึ้นให้ปลายเท้าชี้ขึ้นฟ้าแขนทั้งสองยันลำตัวไว้
ให้ดูรูปที่ 1 เมื่อท่านฝึกจนชำนานแล้ว ท่านสามารถฝึกพลิกแผลง
ให้เหมือนรูปที่ 2.ได้ อยู่ในท่านี้ 20 – 30 วินาทีหรือมากกว่านั้น
แล้วแต่กำลังของท่านผู้ฝึก
ผลดี ให้เลือดไหลเลี้ยงสมองมากขึ้น ทำให้ความจำดีขึ้น
ลดความเครียดและช่วยให้จิตใจสงบ ลดความตึงของกล้ามเนื้อขาและหลัง
และช่วยชะลอความชรา

Supported shoulderstand pose type 1
Lie your body on the floor. Life your body up. Try to straighten you legs to the sky. Put your arms to support (see picture 1). If you practice more, you can do it like in picture 2. Remain in this pose for 20-30 seconds or more depend on your skill.
Benefit ; Calms the brain and help relieve stress and mild depression. Reduce muscle stress of legs and back. Help to slow down the old.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...