วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 2 Supported shoulderstand pose type 2ท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 2เป็นท่าต่อเนื่องจากท่ายืนด้วยไหล่ 1.เริ่มจากลดมือลงมาแตะที่หัวเข่าให้ท่านดูรูปที่ 1 เป็นตัวอย่าง
ปลายเท้าทั้งสองชี้ไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา เมื่ออยู่ในท่าพอจนชำนานลดมือลงมาอยู่ในท่าไหว้ ในท่านี้กำหนดลมหายใจเข้าออกปกติ อยู่ในท่านี้ประมาณ 20 – 30 วินาที หรือมากกว่า ตามความชำนานของผู้ฝึก ผลดี เหมือนท่ายืนด้วยไหล่แบบที่ 1

Supported shoulderstand pose type 2You can do this pose continuously from supported shoulderstand pose type 1. Try to put your feet to 45° forward. If you can do this well, you can put your hands together in salute. In this pose, try to breath normally. Remain in this pose for 20-30 seconds or more depend on your skill.

Benefit ;calms the brain and help relieve stress and mild depression. Reduce muscle stress of legs and back. Help to slow down the old.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...