วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าเสา Pillar pose


ท่าเสา
1. นั่งคุกเข่าลงแล้วก้มตัวลงศีรษะแตะกับพื้นมือทั้งสองประสานท้ายทอยแล้วปลายเท้าทั้งยันขึ้น ให้ดูรูปภาพประกอบไปด้วย
ผลดี แก้อาการปวดหัว อาการอ่อนเพลีย
Pillar pose
Kneel and bend forward. Try to put your head to touch the floor. Clasp one’s hands at your occiput. More your feet to put your body up (see picture).

Benefit ; Prevent headache and tired.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...