วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าศีรษะอาสนะ Supported headstand poseท่าศีรษะอาสนะ
ในการฝึกให้ท่านดูตามรูป
เริ่มจากรูปที่ 1 แล้วค่อยๆ ดีดขาขึ้น เหมือนรูปที่ 2 พยุงตัวสักพัก แล้วชี้ขาตรงเหมือนรูปที่ 3.
ท่านที่ฝึกใหม่ให้เริ่มฝึกกับผนังกำแพงหรือข้างฝาก็ได้ แล้วค่อยพยายามไปเรื่อยๆ
ท่านก็ชำนานไปเอง
ผลดี ช่วยบรรเทาโรคไมเกรน ความจำเสื่อม ไส้เลื่อน ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย


Supported headstand pose
Begins with the first picture. Then, move your legs up like in the second picture. And then, move your legs up to the sky like in the last picture. For the new one, should do this with wall. It will be easier for you. It you do it for a period of time, you could do it by yourself.

Benefit ; Prevents migraine, rupture. Relaxes your mind.


ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...