วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่านวดแผ่นหลัง Back massaging pose

ท่านวดแผ่นหลังท่านี้เป็นการนวดคลึงแผ่นหลัง ที่เกิดอาการตึงของแผ่นหลัง ช่วยคลายเส้นได้ดี

Back massaging pose
This is back massaging. If can relieve your back tension and body stress.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...