วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าบริหารต้นขา Thigh exercisingท่าบริหารต้นขา
ท่านี้เป็นท่าที่ง่ายพอสมควรในการบริหาร เริ่มจากการยืนแยกขาทั้งสองข้างออกจากกันให้กว้างพอสมควร แล้วเฉียงตัวไปด้านซ้ายมือทั้งสองประสานไว้เหนือหัวเข่า
แล้วสลับท่า เฉียงตัวไปด้านขวามือทั้งสองประสานไว้เหนือหัวเข่า

Thigh exercisingThis is the easy one to do. Begins with standing and spreading out both legs for suitable width. Lean the body to the left. Puts your hands together above your knee. Then, do like this, but in the opposite side.

ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...